Uw winkelwagen is leeg!

Subsidie regeling

Naast de besparingen op het gebied van het verbruik (in veel gevallen meer dan 70% besparing op energieverbruik ten opzichte van conventionele verlichting) wordt deze vervanging door de overheid gestimuleerd vanwege het schone en duurzame aspect. Onderstaande informatie is te vinden op de site van de belastingdienst.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. In het jaar waarin u deze inverstering doet, mag u dus 41,5% van het inversteringsbedrag afschrijven. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300. ( voor het jaar 2014 is dit bedrag verhoogd naar €2.500)
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van Agentschap NL.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:
 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2012 staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het Agentschap NL eLoket.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van Agentschap NL.

Meer informatie

 • Meer informatie over de EIA vindt u op www.agentschapnl.nl/eia
 • Hebt u fiscale vragen over de MIA/VAMIL? Bel dan de Belastingtelefoon: (0800) 05 43

 

Webshop door Media Industries

Copyright © 2019 Ledlampenwereld.nl. All rights reserved
Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap