Uw winkelwagen is leeg!

Privacy Policy

Ledlampenwereldrespecteert de privacy van onze relaties en de bezoekers op onze website. Deze verklaring beschrijft de huidige situatie m.b.t. het verzamelen en delen van gegevens alsmede privacypraktijken voor onze website www.ledlampenwereld.nl.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
Indien u wordt gevraag om persoonlijke gegevens wanneer u een product koopt, een beroep doet op onze diensten, meedoet aan een onderzoek, zich inschrijft voor nieuws, of aanbindt in enige andere activiteit op onze website worden deze gegevens bij ons opgeslagen. In verband met deze activiteiten kunnen wij u vragen om contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Als u onze website bezoekt verzamelen wij standaard informatie over uw hardware en software zoals uw IP adres, type browser, besturingssysteem, bezochte pagina's op onze site, doorverwijs- en eindpagina's, en data en tijden van de bezoeken.Alle zaken met betrekking tot de genoemde zaken worden gewaarborgd volgens de cookiewetgeving.

De bezoekersdata van deze site worden gebruikt om de site te beheren en algemene statistieken te verzorgen aangaande het gebruik van www.ledlampenwereld.nl. Bezoekersdata op de site is nooit gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en het wordt niet gebruikt om u zonder uw toestemming te identificeren, voor wat voor doeleinden dan ook.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij zullen de op deze site verzamelde gegevens van u vertrouwelijk behandelen en deze in geen geval verkopen, verhuren, verhandelen of op andere manieren delen met derden voor promotioneel gebruik zonder uw toestemming.

Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons geeft gebruiken om de diensten na te komen en de producten te bieden die u van ons vraagt. Dit kan door u gevraagde verzendinformatie of contact over uw producten en diensten die u heeft gekocht betreffen. Als u zich niet afmeldt voor communicatie van Ledlampenwereld kunt u marketing en promotiemateriaal over onze producten en diensten krijgen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor communicatie van Ledlampenwereld.

In sommige gevallen maken wij afspraken met andere bedrijven om diensten aan te bieden zoals verpakken, afleverinformatie, beantwoording van gebruikersvragen of het verwerken van creditcardtransacties. Wij zullen alleen de gegevens delen die nodig zijn om hun producten te exploiteren. Het is verboden voor deze derden om deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken, en wij zullen van hen eisen het oogmerk van het privacybeleid na te leven.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als het aannemelijk is dat dit door de wet of juridisch processen vereist wordt en om onze rechten en belangen en de rechten en belangen van onze zusterbedrijven, leveranciers of gebruikers te beschermen. Wij behouden ons het recht om verslag uit te brengen aan de uitvoerende macht instanties van enige activiteit waarvan we denken dat deze onwettig is. Wij geven mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens vrij als wij denken dat dit vrijgeven redelijkerwijs noodzakelijk is om de algemene voorwaarden uit te voeren, of om de rechten, bezit en veiligheid van anderen en onszelf te beschermen.

In het geval wij onderdeel worden van een bedrijfsovergang, zoals een fusie, een overname door een ander bedrijf of een verkoop van alle of een deel van onze goederen, zullen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers in de meeste gevallen een deel zijn van de overdracht. Kennisgeving van zo'n verandering zal gedaan worden met behulp van de mechanismes zoals beschreven in "Veranderingen in deze verklaring", zie sectie hieronder.

Controle van persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens die u ons heeft gegeven bevestigen, veranderen of bijwerken door direct contact met ons op te nemen via service@ledlampenwereld.nl met uw verzoek.

Als u zich wil uitschrijven voor communicatie van het bedrijf, kunt u dat doen door uw verzoek te e-mailen naar service@ledlampenwereld.nl. Als u van gedachten verandert kunt u zich opnieuw inschrijven door naar hetzelfde adres te e-mailen. Als u zich uitschrijft voor promotionele communicatie van ons, kunt u nog steeds serviceberichten (zoals bestelgegevens) van ons ontvangen, bestaande uit wettelijk vereiste berichten en kritieke berichten die betrekking hebben op de mogelijkheid om de diensten te gebruiken die u van ons heeft gekocht.

Veiligheid van de gegevens die wij verzamelen
Wij zijn geëngageerd om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, we gebruiken verschillende technologieën en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij bewaren bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens in een veilige gelegenheid met beperkte toegang; gevoelige informatie die door de winkel aan ons is overgedragen (zoals bijvoorbeeld creditcardnummer) wordt versleuteld met behulp van het Secure Socket Layer (SSL) protocol. De SSL encryptie is ontworpen om gegevens onleesbaar te maken voor iedereen behalve wij.

Gebruik van cookies
Als u onze site bezoekt wordt er een cookie op uw computer opgeslagen (als uw computer cookies accepteert), en als u terugkeert op de site wordt de cookie gelezen. We gebruiken cookies als hulp om bezoekersgegevens te verzamelen zoals hierboven beschreven en in sommige gevallen om speciale content te leveren. Een cookie is een klein databestand dat bepaalde websites naar uw harde schijf schrijven als u die bezoekt. Een cookiebestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID die de sites gebruiken om de pagina's te traceren die u hebt bezocht. De enige persoonlijke gegevens die deze cookie kunnen bevatten zijn de gegevens die u zelf opgeeft. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf of cookiebestanden van andere sites lezen. Bepaalde delen van onze website gebruiken cookies om gebruikersstroompatronen te traceren. We doen dit om het nut van onze website-informatie aan onze gebruikers te bepalen en om te zien hoe effectief onze navigatiestructuur is om de gebruiker te helpen de informatie te bereiken. Wij laten deze informatie van individuele gebruikers niet met elkaar correleren en we delen of verkopen deze informatie ook niet aan derden.

Als u geen cookies wilt ontvangen van onze website kunt u uw browser instellen u te waarschuwen voor het accepteren van cookies en de cookie te weigeren als uw browser u opmerkzaam maakt van zijn aanwezigheid. U kunt ook alle cookies weigeren door deze uit te schakelen in uw browser. U heeft geen cookies nodig om onze website te kunnen gebruiken.

Wij gebruiken mogelijk ook webbakens, clear gif technologie, of actietags als mechanismes om sitebezoekgegevens te verzamelen door te traceren hoe de gebruikers naar en door onze website navigeren. Wij kunnen deze technologie ook gebruiken om de HTML e-mails te traceren. Deze gegevens worden exclusief voor eigen marketing en onderzoek verzameld.

Uitvoering van deze verklaring
Als u vragen heeft over het beleid beschreven in deze verklaring, e-mail ons dan direct naar service@ledlampenwereld.nl

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze website. Als u een non-ledlampenwereld.nl website bezoekt, ook al bevat deze misschien het Ledlampenwereld logo, moet u zich ervan bewust zijn dat wij de inhoud niet controleren en niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van die site; wij raden u aan het privacy beleid van elke site die u bezoekt te lezen. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van de websites waar vanaf onze site naar wordt gelinkt. Deze sites sturen mogelijk hun eigen cookies naar gebruikers, verzamelen gegevens, of verzoeken persoonlijke gegevens.

Veranderingen in deze verklaring
Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring bijwerken.

Contactgegevens
Wij staan open voor uw input over ons privacy beleid. Als u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via service@ledlampenwereld.nl.

Ledlampenwereld B.V.
De Goorn 76
1648 JS Goorn
The Netherlands
Laatst gewijzigd 31-01-2013 Ledlampenwereld B.V

Webshop door Media Industries

Copyright © 2019 Ledlampenwereld.nl. All rights reserved
Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap