Uw winkelwagen is leeg!

Garanties

Garantie voorwaarden van ledlampenwereld.nl
Ledlampenwereld.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voor bijna al onze producten geldt een garantie van 1 tot 3 jaar en een levensduur van 30.000 - 50.000uur. Dit wordt per product weergegeven bij de specificaties.

Wanneer heb ik recht op garantie
Als u kunt aantonen dat uw product binnen de gestelde garantie termijn valt. Dit kan middels het overleggen van uw aankoop bon ( factuur).

Wat valt er niet onder garantie
Ledlampenwereld berekent de kosten van reparaties aan u door bij producten waarvan geen sprake is van non-conformiteit. Door onheil van buitenaf en normale slijtage ontstaat geen non-conformiteit:

  • de aanwezigheid van harmonische vervuiling
  • de aanwezigheid van blindstroom
  • andere storingen op het aanwezige elektriciteitsnet welke defect of defecten kunnen veroorzaken
  • het aansluiten op verkeerde spanning (Voltage) of polariteit (wissel / gelijk spanning)
  • het gebruik van dimmers welke niet zijn aanbevolen door de fabrikant of leverancier
  • het verkeerd aansluiten van de Led producten niet conform de gebruiksaanwijzing

Ook kosten die voortvloeien uit verkeerd gebruik van een product zijn altijd voor uw rekening.

Heb ik recht op mijn geld terug bij een ondeugdelijk product binnen de garantie?
Als u een product heeft gekocht dat een gebrek vertoont, heeft u geen recht om meteen uw geld terug te eisen. U moet ledlampenwereld.nl altijd in de gelegenheid stellen het product te repareren of te vervangen voor een technisch gelijkwaardig product. Als ledlampenwereld.nl dit niet binnen een redelijke termijn kan doen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Met andere woorden: u heeft recht op uw geld terug als ledlampenwereld.nl uw product niet binnen een redelijk termijn kan herstellen of omruilen.

Webshop door Media Industries

Copyright © 2019 Ledlampenwereld.nl. All rights reserved
Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap